Voor de eerste wereldoorlog

In de jaren voor de eerste wereldoorlog werden in veel landen ansichtkaarten met het onderwerp krijgsmacht gepubliceerd. Zo ook in Nederland. Hieronder enige kaarten die daar een indruk van geven.

Den Haag, De veldartillerie.

Archief Sjef Dirks.

Den Haag. Parade Maliebaan.

Archief Sjef Dirks.

Voorbeeld van een spotkaart.

Archief Sjef Dirks.

De kaarten over de krijgsmacht kenden veel onderwerpen zoals: kazernes, parades, gebeurtenissen uit het militaire leven, veldslagen, oorlogsschepen maar ook spotkaarten.